Tarihçe

Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) 22.02.1994 tarihinde faaliyete geçmiştir. Gazi Üniversitesi TÖMER yönetmeliği, Üniversitemiz Senatosunun 04.02.2009 tarih ve 01 sayılı toplantısında kabul edilen “Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesine ve Denetimine İlişkin Yönetmelik” adıyla 20.04.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Merkezimiz şimdiye kadar lisans ve lisansüstü düzeyde dört bini aşkın öğrenciye Türkiye Türkçesi öğretmiş ve onların ülkemizdeki üniversitelerde öğrenime başlamasını sağlamıştır. Ayrıca 2010 yılından itibaren Türkiye Türkçesi dışında Osmanlı Türkçesi ve yabancı dillerde (İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça ve Çince) kurslar düzenleyerek faaliyet alanını genişletmiştir. 2017 yılından itibaren yeni binasında hizmet veren Merkezimiz sadece Türkçe kursları vermeye devam etmektedir.

Kuruluş Amacı

Merkezler 06.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. Maddesinin birinci fıkrası (d) bendine göre kurulurlar. Bu kapsamda Merkezimizin amaçları şunlardır:

 • Yurt dışında ve yurt içinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler açmak, yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek,

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

 • Milli Eğitim Bakanlığı ileilgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve paydaş diğer kurumlar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak; onlara staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak,

 • Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek,

 • Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan gelen devlet burslusu öğrencilere, ikili anlaşmalarla ülkemizde bulunan burslu öğrencilere, Türk ve Akraba Topluluklara mensup özel öğrencilere; Türkiye’de öğrenim görmek isteyen Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri ile Ortadoğulu öğrencilere ve ticaret-sanayi ile diplomatik misyonda görevli olan yabancılara Türkiye Türkçesi öğretmek için kurslar düzenlemektir.

Çalışma Alanları
 • Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,

 • Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak,

 • Millî Eğitim Bakanlığı (TMV), Kültür ve Turizm Bakanlığı (YTB, YEV, TRT) ve bağlı kurtuluşları ile işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, kitaplar ve broşürler yayınlamak, yayınlatmak,

 • Üniversitelerdeki Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,

 • Türk dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak ve yapılmasına imkan sunmak,

 • Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, çeşitli dillerde kurslar düzenlemek,

 • Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için uyum kursları düzenlemek ve düzenleyicilere destek olmak,

 • CEFR, CAMPUS EUROPAE ve ERASMUS programı çerçevesinde Türkiye Türkçesi kursları düzenlemektir.

 

background image