Öğretim Yöntemi

Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında faaliyet gösteren bir kurumdur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanını akademik bir disiplin haline getirme yolunda önemli adımlar atan Merkezimiz bugüne kadar pek çok öğrenciye Türkçe öğretmiştir.

Gazi Üniversitesi TÖMER, yabancı dil olarak Türkçeyi öğretirken şu ilkelere özen gösterir:

  • Gazi Üniversitesi TÖMER’de, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu bakımdan TÖMER’de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlenir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikleri farklı bir öğretim elemanı gerçekleştirir.

  • Gazi Üniversitesi TÖMER’de tematik bir öğretim yaklaşımı hâkimdir. Kurs süresince kullanılan ders materyalleri, Türkçenin fonetik özellikleri ile konuların gündelik hayatta gerekliliği ve birbirleriyle ilişkileri esas alınarak kurulmuş temalardan oluşur. Böylece kursiyerler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenirken, gündelik hayatta kendilerine en gerekli olan kelime ve kalıpları önce öğrenirler.

  • Gazi Üniversitesi TÖMER’de bütün öğrenciler kur sonlarında sınavlara alınır. Bu sınavlara göre seviye sınıfları oluşturulur. Seviye sınıfları arasında sınav sonuçlarına göre geçişler gerçekleşebilir.

  • Gazi Üniversitesi TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. TÖMER’de uluslararası öğrenciler için özel olarak geliştirilmiş ders materyalleri; bilgisayar, yansıtma cihazı gibi teknik imkânlarla öğrencinin hizmetine sunulur.

 

background image