Gazi TÖMER Türkçe Sertifika Sınavı

Gazi TÖMER Türkçe Sertifika Sınavı

TÖMER SERTİFİKA SINAVLARI KAYIT DUYURUSU

* TÖMER Sınavları e-posta ile randevu alınarak günlük 5 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere hafta içi hergün öğleden sonra saat 13.30’da yapılmaktadır.

*Sınava katılmak isteyen öğrenciler  pasaport, banka dekontu ve imzalı dilekçesini, sınava girmek istedikleri tarihi de belirterek tomersinav@gazi.edu.tr  adresine sınav gününden en geç bir iş günü önce, saat: 14.00'e kadar e-posta olarak gönderecek ve randevu  talep edebilecektir. Kendilerine onay mesajı gönderilerek sınav kayıt işlemi tamamlanacaktır.

Öğrencilerin yanlarında bulundurması gerekenler:

*Pasaport aslı

*Kalem, silgi, kalemtıraş

Sınav Ücretinin Yatırılacağı Banka Adı ve Hesap Numarası      :

BANKA ADI                        : Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesi

İBAN NUMARASI               : TR 97 0001 2001 2940 0006 0001 60

***Sınav ücretleri bizzat şubeye yatırılacaktır. EFT ve Havale işlemi kabul edilmemektedir. 

SINAV TÜRÜ

 ÜCRET

 AÇIKLAMA

    SERTİFİKA SINAVI              

 1000 TL

 - Sınav dört   aşamadan (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma) oluşmaktadır.

NOT: TÖMER Yönetim Kurulu’nun 2020/19 sayılı ve Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu’nun 26.11.2020/24 sayılı kararlarıyla “Türkçe Diploma Sınavı” kaldırılarak yerine  04.01.2021 tarihi itibariyle “Türkçe Sertifika Sınavı” yapılacaktır.

DİLEKÇE (Sertifika Sınavı)

TÖMER CERTIFICATE EXAMS REGISTRATION

TÖMER Exams are held every weekday at 13.30 in the afternoon, limited to a quota of 5 people, by making an appointment by e mail. Students who want to take the exam will complete the registration process by sending their passport, bank receipt signed petition and also the date which you wanted to take the exam to tomersinav@gazi.edu.tr by e-mail. The exam registration will be completed by sending approval message to the student.

 

Students should have with them:

* Original of passport

* Pencil, eraser, pencil sharpener

Bank Name and Account Number which the Exam Fee will be Paid:

BANK NAME:     Halkbank Gazi University Branch

IBAN NUMBER: TR 97 0001 2001 2940 0006 0001 60

***Exam fees will be paid personally to the branch. EFT and money transfer transactions are not accepted.

EXAM TYPE DESCRIPTION

FEES

 DESCRIPTION

  CERTIFICATE EXAM

 1000 TL

 - The exam consists of four stages (Reading, Writing, Listening, Speaking).

NOTE: "Turkish Diploma Exam" was abolished and "Turkish Certificate Exam" will be replaced instead of it as of 04.01.2021, with the decisions of TÖMER Board of Directors numbered 2020/19 and the Executive Board of Revolving Funds numbered 26.11.2020 / 24.

 

background image