BANK NAME AND ACCOUNT NO

 

HALKBANK SWIFT KOD: TRHBTR2A

 

                                   (TURKİSH LİRA)
                                                     TL.

BANK NAME : Halkbank / Gazi Üniversitesi

 

IBAN NO      : TR97 0001 2001 2940 0006 0001 60

 

 

 

 

 

                                                  (US DOLLAR)
                                                                $

BANK NAME   : Halkbank / Gazi Üniversitesi

 

IBAN NO        : TR18 0001 2001 2940 0058 1000 88

 

 

 

 

 

                                                    (EURO)
                                                          £
BANK NAME    : Halkbank / Gazi Üniversitesi

 

IBAN NO         : TR88 0001 2001 2940 0058 1000 89

 

 

background image