Gazi TÖMER Türkçe Sınavları

TÖMER SINAVLARI KAYIT DUYURUSU

* TÖMER Sınavları e-posta ile randevu alınarak günlük 5 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere hafta içi hergün öğleden sonra saat 13.30’da yapılmaktadır.

*Sınava katılmak isteyen öğrenciler  pasaport, banka dekontu ve imzalı dilekçesini, sınava girmek istedikleri tarihi de belirterek tomersinav@gazi.edu.tr  adresine sınav gününden en geç bir iş günü önce, saat: 14.00'e kadar e-posta olarak gönderecek ve randevu  talep edebilecektir. Kendilerine onay mesajı gönderilerek sınav kayıt işlemi tamamlanacaktır.

*Sınav sonuçları sınav tarihinden bir hafta sonra açıklanacak ve yazılı belge verilmeyecektir. Öğrencinin e-posta adresine elektronik imzalı olarak gönderilecektir.

Öğrencilerin yanlarında bulundurması gerekenler:

*Pasaport aslı

*Kalem, silgi, kalemtıraş

*Maske

*Eldiven

Sınav Ücretinin Yatırılacağı Banka Adı ve Hesap Numarası      :

BANKA ADI                        : Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesi

İBAN NUMARASI               : TR 97 0001 2001 2940 0006 0001 60

SINAV TÜRLERİ

 ÜCRET

 AÇIKLAMA

 SEVİYE TESPİT   SINAVI     

 SERTİFİKA SINAVI              

 200 TL

400 TL

 - Sınav dört   aşamadan (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma) oluşmaktadır.

- Toplam süre 90 dakikadır.

NOT: TÖMER Yönetim Kurulu’nun 2020/19 sayılı ve Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu’nun 26.11.2020/24 sayılı kararlarıyla “Türkçe Diploma Sınavı” kaldırılarak yerine  04.01.2021 tarihi itibariyle “Türkçe Sertifika Sınavı” yapılacaktır.

DİLEKÇE (Sertifika Sınavı)

DİLEKÇE (Seviye Tespit Sınavı)

TÖMER EXAMS REGISTRATION

TÖMER Exams are held every weekday at 13.30 in the afternoon, limited to a quota of 5 people, by making an appointment by e mail. Students who want to take the exam will complete the registration process by sending their passport, bank receipt signed petition and also the date which you wanted to take the exam to tomersinav@gazi.edu.tr by e-mail. The exam registration will be completed by sending approval message to the student.

Exam results will be announced one week after the exam date and no written documents will be given. It will be sent to the student's e-mail address with electronic signature.

Students should have with them:

* Original of passport

* Pencil, eraser, pencil sharpener

* Mask

* Glove

Bank Name and Account Number which the Exam Fee will be Paid:

BANK NAME:     Halkbank Gazi University Branch

IBAN NUMBER: TR 97 0001 2001 2940 0006 0001 60

EXAM TYPES DESCRIPTION

FEES

 DESCRIPTION

LEVEL DETECTION EXAM

   CERTIFICATE EXAM

 200 TL

400 TL

 - The exam consists of four stages (Reading, Writing, Listening, Speaking).

- Total duration is 90 minutes.

NOTE: "Turkish Diploma Exam" was abolished and "Turkish Certificate Exam" will be replaced instead of it as of 04.01.2021, with the decisions of TÖMER Board of Directors numbered 2020/19 and the Executive Board of Revolving Funds numbered 26.11.2020 / 24.

 

background image