Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (İngilizce)

Program Adı

Tıp

 

Eğitim-Öğretim Modeli

Örgün (İngilizce)

 

Programın İçeriği

Fakültemizde eğitim öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan, yatay ve dikey entegrasyon dikkate alınarak entegre sistemle yürütülür. Bu koordinasyon I., II. ve III. sınıflarda ders grupları (Kurulları) şeklinde uygulanır.  I., II. ve III. sınıflarda eğitim-öğretim yılı bir bütündür  ve tek ders olarak kabul edilir. IV., V. ve VI. sınıflarda her staj bir derstir. VI. sınıf, 12 ay süreli internlik dönemini kapsar. Bu dönemde başarı; öğrencinin stajlara devamı ile her anabilim dalında yapılan klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, bizzat yaptırılan tıbbi girişim, yazdığı hasta izlem ve epikrizleri, hastalara davranış, nöbetler, katıldığı seminer ve toplantılardaki katkıları göz önüne alınarak, ilgili birimin yöneticisince düzenlenen yeterlik belgesi ile değerlendirilir ve sonuç harf notuna çevrilir.

 

Eğitim-Öğretimin Gerçekleştiği Yer

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi & Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Yok

 

Öğrenim Ücreti

Programda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen süre içinde, eğitim almakta olan öğrencilerin öğrenci katkı payı tutarı Devlet tarafından karşılanır. Ayrıntılı bilgiye, her eğitim-öğretim yılı için yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı incelenmelidir.    

 

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemesi

Laboratuvar uygulamaları için beyaz önlük, klinik uygulamalar için stetoskop. (Programda %10-40 arası uzaktan eğitim yapıldığından gerekli donanımlar bilgisayar, kamera, mikrofon vs.)

 

 

Ders Uygulamasında Gerekli Malzemeler

Laboratuvar uygulamaları için beyaz önlük, klinik uygulamalar için stetoskop. (Programda %10-40 arası uzaktan eğitim yapıldığından gerekli donanımlar bilgisayar, kamera, mikrofon vs.)

 

Staj Koşulları

4, 5 ve 6. sınıflarda eğitim gereği yapılması gereken stajlar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi & Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesinde yapılmaktadır.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma İmkânı

Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin (http://odm.gazi.edu.tr/) yürütücülüğünde; öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerden alınan talepler ve Üniversitenin imkânları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen kontenjan sayısınca, ihtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır.

 

Yurt İmkânı

Üniversitemizce yurt imkânı sağlanamamakla birlikte yerleşkelerimiz yakınlarında Devlet yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır.

 

Burs İmkânı

KYK Bursları, TEV Bursları ve Özel Burslar ile Yemek Bursu hakkında Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin internet sayfasında (http://odm.gazi.edu.tr/) bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi (Bilgi Paketi) için bakınız:

https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=13&curSunit=130101252