Misyon - Vizyon

Misyon
Gazi Üniversitesi TÖMER, hem Türkiye Cumhuriyetinin hem de Gazi Üniversitesinin yurt dışına açılan penceresi durumundadır. Öğrencilerimiz başta Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Balkanlardaki Türk ve Akraba Topluluklardan olmak üzere 100’e yakın farklı ülkeden gelen yabancı uyruklulardan oluşmaktadır.  Merkezimiz, dünyanın en eski ve köklü yazı dillerinden birisi olan Türkçeyi öğreterek; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve uygulamaya koyarak toplumların yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. D-AOBM'de vurgulandığı üzere çok dilli ve çok kültürlü bireyelr yetişmesini ve bu süreçte Türkçenin kullnaım sahasını genişleterek kültürel etkileşim oranını artırmasını sağlamaktır.
 
Vizyon 
Yabancı dil olarak Türkçeyi öğretmeyi ve uluslararası öğrencilerin farklı dillerde kendilerini ifade kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamaya çalışan TÖMER’in vizyonu; bilim ve teknolojide özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın ve lider bir dil öğretim merkezi olmaktır.

 

background image