Değerleri ve Hedefleri

DEĞERLERİ ve HEDEFLERİ

Değerleri: Gazi Üniversitesi TÖMER, ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri çerçevesinde, Türkçe öğretimi alanında önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Merkezimiz yurt içi ve yurt dışından gelen ve Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilmektedir. Kurumumuz, ülkemiz için yeni olan bu alanda, kaynak sıkıntısını büyük ölçüde sona erdiren kitaplar ve öğretim materyalleriyle, Türkçe öğrenmek isteyen herkese yardımcı olma çabası içerisindedir. Bu alandaki yayınlarımızdan başta ülkemizdeki dil merkezleri olmak üzere pek çok ülkede yararlanılmaktadır. Gazi Üniversitesi TÖMER, Türkçe öğrenmek isteyenlerin ihtiyacını karşılamak üzere, mevcut yayınlarına ek ve öğretim alanındaki bilimsel gelişmelere uygun olarak yeni materyallerin hazırlanması için yoğun çaba sarf etmektedir. Nitelikli eğitim ve öğretim sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, toplumlara katkı sağlayan, yetiştirdiği öğrenciler ve ürettiği bilgi, materyalleri ile örnek alınan bir birimdir. Bütün bu faaliyetlerde ülkemizin temel değerleri ve hedefleri gözetilmekte ve Türkçemizin bir “dünya dili” olmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 
Hedefleri 
Gazi Üniversitesi TÖMER, Türkçenin yabancılara öğretimi alanında ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Özel bir uzmanlık gerektiren bu alanda ülkemizin ve bölgemizin en önemli merkezi olmayı hedefleyen TÖMER, bu kapsamda şu çalışmaları yürütmektedir: 
* Türkiye burslusu olarak veya kendi imkânları ile Türkçe öğrenmek üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek üzere kurslar açmak,
* Türkçenin yabancılara öğretimiyle ilgili öğretim materyalleri (kitap, CD veya İnternet tabanlı) üretmek,
* ERASMUS veya diğer değişim programlarıyla ülkemize gelen öğrencileri için Türkçe kursları açmak,
* Genel ve özel amaçlı yabancı dil kursları açmak,
* Dil öğretimini teknolojik ve iletişim altyapılarına uygun hâle getirmek,
* Uzaktan eğitim metodu ile dünyanın her yerinde Türkçe öğrenmek isteyenlere dilimizi kendi mekânlarında öğretmeye yönelik çalışmalar yürütmek.

background image