Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi

Tarihçe

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Ancak bölümümüzün tarihi 1966 yılında kurulan Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Koleji ve 1967 yılında kurulan Yükseliş Koleji Özel Mimarlık Okullarına dayanır. Bu iki özel okul 1971 yılında birleştirilmiş ve 1973 yılında ADMMA (Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) olarak kamulaştırılmıştır. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınan Fakültemiz Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adını almıştır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26.08.2009 tarihli ve 23258 sayılı yazısıyla kapatılarak, Bakanlar Kurulunca 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, 02.09.2009 tarihinde Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olarak yeniden kurulmuştur.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Maltepe Kampüsü’nde, Mühendislik Fakültesi ile birlikte aynı binada eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Derslik, laboratuvar ve idari bloktan oluşan Fakülte,  Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstriyel Tasarım olmak üzere üç bölüm olarak yapılandırılmıştır. Fakülte, Mühendislik Fakültesi ile ortak olarak kullanılan 70.000 m2 kapalı alana sahipken, 2010 yılında inşaatı biten 3 adet ve 4.500m2’lik kapalı spor salonu, 2.500m2’lik 2 adet öğrenci yemekhanesi, 150m2’lik öğrenci kafeteryası ve 6.000m2’lik 2 adet kapalı garaj Maltepe Kampüsü’ne eklenmiş ve kapalı alan 83.000m2’ye çıkmıştır.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü en düşük puan türünde 44 devlet üniversitesi içinde 437,471 puanla 7. sırada yer almaktadır. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 20 devlet üniversitesi arasında 285,953 puan ile 8. sırada yer almaktadır. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 16 devlet üniversite arasında 321,254 puanla 7. sırada yer almaktadır. 2020 Üniversiteye giriş başarı sıralamasında Mimarlık Bölümü ilk 51,600, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 244,184 ve Endüstriyel Tasarım Bölümü 201,240 sıradan öğrenci almaktadır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nda Fakültenin Mimarlık Bölümü’nde 664, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 406, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde 98, toplam 1484 öğrenci lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında, 154 öğrenci yüksek lisans, 89 öğrenci doktora düzeyinde, toplam 243 öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında 109 öğrenci yüksek lisans, 56 öğrenci doktora düzeyinde, toplam 165 öğrenci, Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalında 55 öğrenci yüksek lisans, 25 öğrenci de doktora düzeyinde toplam 80 öğrenci öğrenim görmektedir.