Gazi Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tarihsel Gelişim

Meslek Yüksekokulumuz, hızla gelişen sanayi ve hizmet sektörlerinin kapsam değiştiren insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınan kararlar doğrultusunda 19.03.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile kurulmuştur. Bu karar kapsamında; Üniversitemiz bünyesindeki Atatürk Meslek Yüksekokulu, Gazi Meslek Yüksekokulu ve Ostim Meslek Yüksekokulu kapatılarak bu yüksekokullarımızdaki teknik programlar, yeni kurulan Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adı altında tek bir yüksekokulda toplanmıştır. Bu bağlamda, her ne kadar resmi kuruluş tarihi 2014 yılı olsa da 2000’li yılların başında kurularak aynı çatı altında birleştirilen diğer yüksekokullarımızın akademik ve idari birikimlerini de taşıyan Yüksekokulumuz köklü bir geçmişe de sahip olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda eğitim dili Türkçedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılına kadar 3+3 eğitim sistemi (fasılalı olarak 3 dönem yüz yüze örgün eğitim ve 3 dönem işyeri eğitimi) uygulanmıştır. 14.02.2019 tarih 2019/20 nolu senato kararı ile 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren 2+2 eğitim sistemi (3 dönem yüz yüze örgün eğitim ve bir dönem işyeri eğitimi) modeline geçilmiştir.

Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde yer alan meslek yüksekokulları içinde en seçkin, iş dünyasına en büyük katkıyı sağlayan, gelişmiş fiziksel ve teknolojik altyapısı yanında nitelikli akademik ve idari personeli ile öğrencilerini en iyi şekilde mesleki ve sosyal yaşama hazırlayan bir eğitim kurumu olan yüksekokulumuzda 6 farklı bölüm altında 9 farklı ön lisans programı bulunmaktadır. Programlarımız aşağıda gösterilmektedir.

Bölüm Adı Program Adı
Elektrik ve Enerji  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Teknolojisi
Mekatronik
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi

Makine ve Metal Teknolojileri

Endüstriyel Kalıpçılık
Kaynak Teknolojisi
Makine
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Polimer Teknolojisi *
Tasarım Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bu programımız, Lastik ve Plastik Teknolojisi ismiyle eğitim verirken 01.03.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ismi Polimer Teknolojisi olarak değiştirilmiştir ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Polimer Teknolojisi Programı adı altında öğrenci almaktadır.