Yönetim

Tömer Müdürü

Prof. Dr. Nezir TEMUR

Telefon: 202 83 60

 

Tömer Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa KURT

Telefon: 202 83 71

 

Tömer Müdür Yardımcısı

          Öğr. Gör. Dr. Tarık DEMİR

           Telefon: 202 83 41

 

Tömer Sekreteri

Tevfik DOĞAN 

Telefon: 202 83 66