Duyurular

 

Gazi Üniversitesi TÖMER 2012–2013 eğitim-öğretim yılı Türkçe kurs kayıtları başlamıştır

Kayıt için gerekli belgeler

1- Pasaport

2- Öğrenim Vizesi

3- 6 adet vesikalık fotoğraf.

 

*Ülkemize turist vizesi ile giriş yapanların TÖMER’e Türkçe kurs kaydı için öncelikle Gazi Üniversitesi TÖMER’den ACCEPTANCE (Kabul Belgesi) almaları gereklidir.

*Öğrenciler Gazi Üniversitesi TÖMER’den ACCEPTANCE (Kabul Belgesi) aldıktan sonra ülkelerindeki Türk Büyükelçiliklerine başvurarak “ÖĞRENİM VİZESİ” almaları gerekir.

*Acceptance (Kabul Belgesi) 750 $ karşılığında verilmektedir. Bu ücret daha sonra kesin kayıt sırasında kurs ücretinden düşülecektir.

 

Gazi Üniversitesi TÖMER’de yıllık Türkçe kurs ücreti

*Türkçeyi hiç bilmeyenler için “Temel Düzey”den başlayanlara (1.150 ders saati karşılığı) kurs ücreti  = 3.000 $

*Türkçeyi orta düzeyde bilenler için  “Orta Düzey”den başlayanlara (750 ders saati karşılığı) kurs ücreti = 1.895 $’dır.

—Türkiye Türkçesini hiç bilmeyenler için  “Temel Düzey (A1 ve A2)”  kuru;

—Türkiye Türkçesini orta düzeyde bilenler için  “Orta Düzey (B1 ve B2)”  kuru;

—Türkiye Türkçesini ileri (iyi) düzeyde bilenler için  “İleri Düzey  (C1 ve C2)” kurlarında kurslar düzenlenmektedir.

 

İndirimler

*Türkiye’deki yabancı büyükelçilik ve konsolosluk mensupları ile onların eş ve çocuklarına,

*Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklardan kendi imkânları ile gelenlere,

*Yurt dışında Türkoloji çalışmaları yapılan üniversite, akademi enstitü vs.’den gelenlere,

*Türk vatandaşı olan ve Türklerle evli olan yabancı uyruklulara % 30 oranında indirim yapılacaktır.

 

İndirim tutarları

* İndirimden faydalanıp “Temel Düzey”den başlayanlara 900 $,

* İndirimden faydalanıp “Orta Düzey”den başlayanlara 568 $ tutarında indirim yapılacaktır.

*Türkçeyi hiç bilmeyenler için “Temel Düzey”den başlayanlara (1.150 ders saati karşılığı) indirimli kurs ücreti  = 2.100 $’dır.

*Türkçeyi orta düzeyde bilenler için  “Orta Düzey”den başlayanlara (750 ders saati karşılığı) indirimli kurs ücreti = 1.330 $’dır.

 

Türkçe Muafiyet Sınavı

Türkçe seviyesi “Orta veya Temel Düzey” de olan öğrenciler :

Türkçe “Seviye Tespit Sınavı” sonucunda Türkçe seviyesi “Orta veya Temel Düzey” de olan öğrenciler ile ilk defa “Seviye Tespit Sınavı”na katılacak yabancı uyruklu öğrenciler için Gazi Üniversitesi Senatosunun 10.10.2002 tarih ve 07 sayılı kararı uyarınca 18 Eylül 2012 tarihinde saat 10.00’da Merkezimizde “Türkçe Muafiyet Sınavı” yapılacaktır.

Sınava katılacak öğrencilerin sınav harcı olarak 100,00 TL. ödendiğine dair banka dekontu, Üniversiteye giriş kabul belgesi fotokopisi ve pasaport fotokopisi ile Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürlüğüne başvurusu gereklidir.

 

Banka Adı ve Hesap Numarası

                                                  (TÜRK LİRASI)
                                                           TL.

BANKA ADI                
: Halkbank Gazi Üniversitesi Şubesi

İBAN NUMARASI       : TR97 0001 2001 2940 0006 0001 60

 

 

                                                  (USA DOLARI)
                                                           $
BANKA ADI                : Halkbank Gazi Üniversitesi Şubesi

İBAN NUMARASI        : TR18 0001 2001 2940 0058 1000 88

 

 

                                                    (EURO)
                                                         £
 BANKA ADI                : Halkbank Gazi Üniversitesi Şubesi

İBAN NUMARASI       : TR88 0001 2001 2940 0058 1000 89

 

TÖMER’de öğrenim imkânları

*Türkçe kursları için sınıflarımız 15 kişiliktir.

*Kurslarda beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanır.

*Kurslarda “Okuma”, “Yazma”, “Konuşma” ve “Dinleme Becerileri” ile “Dil Bilgisi” alanına yönelik dersler verilir.

*Her beceriye yönelik dersler ve etkinlikler farklı öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilir.

*Öğrenciler aylık dönemlerde sınavlara alınır ve bu sınav sonuçlarına göre seviye sınıfları oluşturulur.

*Kurslar, özel geliştirilmiş ders materyalleri, TV, bilgisayar, kamera, yansıma cihazları gibi teknik imkânlarla desteklenir.

 

Adres        Gazi Üniversitesi TÖMER Eti Mah. Ali Suavi Sokak Nu.: 15/A    06570-Maltepe/ANKARA

Telefon     0 (312) 229 78 00–229 31 99