Duyurular

 

                           GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER, 2013-BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİL KURSLARI

Bahar Dönemi

Önemli Not: Yabancı Diller için Seviye Tespit Sınavı 09 ve 10 Mart 2013 tarihinde saat 10.00’da TÖMER’de yapılacaktır. Seviye Tespit Sınavı Kur Atlama Sınavı yerine geçmemektedir.

Güz Dönemi yabancı dil gruplarına devam etmiş ve Kur Atlama Sınavından geçer not almış öğrenciler bir üst kura devam edebilirler.

 

Kayıt Tarihleri: 25 Şubat – 8 Mart 2013

*İleri İngilizce Çeviri Kursu 28 Şubat Perşembe  günü saat 18.00'de başlıyor.

 

*Hafta sonu yabancı dil grupları 16 Mart,hafta içi yabancı dil grupları 18 ve 19 Mart'ta başlıyor.

 

 • Genel İngilizce Kursları (A1, A2, B1, B1+, B2, C1)

Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi

HAFTA İÇİ
Pazartesi – Çarşamba, 17.00-20.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 18 Mart 2013

Salı – Perşembe, 17.00-20.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 19 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 100 saat

HAFTA SONU
Cumartesi – Pazar,

Sabah grupları: 10.00-13.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 16 Mart 2013

Öğleden sonra grupları: 14.30-18.15 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 16 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 100 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 550 TL
Diğer kursiyerler için: 650 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 • Konuşma Becerileri (Orta ve İleri Düzey)

Sosyalleşme, sunu yapma ve tartışma düzeyinde kullanılan özel kelime ve kalıp bilgisinin kazandırılması, telefon kalıpları, uluslararası dil sınavlarında uygulanan konuşma sınavlarına hazırlık, Amerikan ve İngiliz İngilizcesine yönelik telaffuz alıştırmaları.

HAFTA İÇİ
Salı – Perşembe, 18.00-21.15 (4+4=8 saat),kursun başlangıç tarihi: 19 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 105 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 700 TL
Diğer kursiyerler için: 800 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 • İleri Okuma Becerileri

Ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarında uygulanan okuma sınavlarına yönelik ileri kelime ve deyimselifadelerin kazandırılması. Çeşitli okuma metinlerini anlama ve ilgili soru türlerinin nasıl çözüleceğine ait yöntem çalışmaları. Sınavlara yönelik örnek soruların çözümü.

HAFTA SONU
Cumartesi – Pazar, 10.00-13.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 16 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 105 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 700 TL
Diğer kursiyerler için: 800 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 • İleri Yazma Becerileri

İş dünyasında kullanılan resmî mektup ve e-mail yazım teknikleri, bilimsel makale yazmaya yönelik öz, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaya yönelik dilbilgisi, kalıp ve sözcüklerin kazandırılması.

HAFTA SONU
Cumartesi – Pazar, 10.00-13.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 16 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 105 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 700 TL
Diğer kursiyerler için: 800 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 

 • İleri İngilizce Çeviri – 28 ŞUBAT – 25 HAZİRAN 2013

Karşılaştırmalı olarak Türkçe ve İngilizcenin yapısal ve anlamsal kelime bilgisi; Karşılaştırmalı olarak Türkçe ve İngilizcenin şekil ve anlam açısından cümle yapısı; Türkçenin “-mesine rağmen”, “-dikleri”, “-dıktan sonra”, “-en”, “-diğini”, “-mesi” gibi, fiile eklenen eklerinin İngilizcedeki cümle karşılıkları; Türkçenin “-e rağmen”, “-den sonra”, “-in”, “-de”, “-lik” gibi, isme eklenen eklerinin İngilizcedeki yapısal karşılıkları; Türkçe ve İngilizce olarak bütün dil bilgisi konu başlıklarının çeviri yöntemiyle anlatımı ve bu başlıklarla ilgili cümle çevirileri; En basitinden en karmaşığına, 6000’e yakın Türkçe cümlenin İngilizceye çevrilmesi; En basitinden en karmaşığına, 1000’e yakın İngilizce cümlenin Türkçeye çevrilmesi; Aynı anlama gelen cümlelerin farklı kelimelerle ve kalıplarla yazılmaları; Farklı alanlardan paragraf ve okuma parçaları ile çevirileri.  Materyaller: Deciphering English for Turkish Learners / Grammar Book. Yavuz Çelik. Deciphering English for Turkish Learners / Translation Book. Yavuz Çelik.

HAFTA İÇİ
Salı : 18.00 - 21.45, Perşembe: 18.00 – 20.45 (4+3=7 saat), kursun başlangıç tarihi: 12 Şubat 2013

Toplam Ders Saati: 120 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 800 TL
Diğer kursiyerler için: 900 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 • IELTS Sınavına Hazırlık

IELTS sınavına yönelik dinleme, konuşma, okuma ve yazma bölümlerine ait ileri düzey alıştırmalar, örnek soruların çözümleri, soru çözme teknikleri, örnek sınav çözümleri, deneme sınavları.

HAFTA İÇİ
Pazartesi - Çarşamba, 18.00-21.15 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 18 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 105 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 700 TL
Diğer kursiyerler için: 800 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 • Osmanlı Türkçesi (Temel ve Orta Düzey)

TemelDüzey

Osmanlı Türkçesi hakkında genel bilgi,Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harfler,Türkçenin ünlülerinin okunması ve yazılışı,Türkçenin ünsüzlerinin okunması ve yazılışı, harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları, harflerin bitişmeleri, yazma alıştırmaları,Türkçe ağırlıklı metinleri okuma alıştırmaları, matbu metin okumaları.

Orta Düzey

Arapça unsurlar ve ayırıcı özellikleri,Arapça kelimelerin imlası,Arapça kelime türleri,Arapçakelimelerde cinsiyet,Arapça isim ve sıfat tamlamaları, Farsça unsurlar ve ayırıcı özellikleri,Arapça ve Farsça unsurlar ağırlıklı matbu ve el yazması metinlerin okunması.

HAFTA SONU
Cumartesi – Pazar, 10.00-13.45 (A1) (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi:16 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 100 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 500 TL
Diğer kursiyerler için: 600 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 • Arapça (Temel ve Orta Düzey)

Temel Düzey

Harflerin tanınması, yazılması, seslerin doğru bir şekilde çıkarılması, Arapçadaki temel iletişim kalıpları, Arapçadaki temel zamanlar ve çekimleri

Orta Düzey

Okuduğu metnin ana fikrini çıkarma, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler, sıfatlar, isim cümleleri, fiil cümleleri, cer harfleri, zarflar, tekil, İkil, çoğul, zamanlar, yakın gelecek zaman, uzak gelecek zaman, hal, beş isim

HAFTA İÇİ
Salı – Perşembe, 17.00-20.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 19 Mart 2013

Çarşamba - Cuma, 17.00-20.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 18 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 100 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 500 TL
Diğer kursiyerler için: 600 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 • Almanca (Temel Düzey)

Almanca alfabe ve harflerin okunuşu, (bir) anlamında sözcükler (ein, eine), Almanca basit cümle kalıpları, sayılar, haftanın günleri, aylar ve mevsimler, sıfatlar, çoğul kelimeler, cümleler, şahıs zamirleri ile soru cümleleri.

HAFTA SONU
Cumartesi – Pazar,

Sabah grupları: 10.00-13.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 16 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 100 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 500 TL
Diğer kursiyerler için: 600 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 • Fransızca (Temel ve Orta Düzey)

Başlangıç Düzeyi A1

Fransız alfabesi, temel cümle yapıları, fiillerdeki temel zamanlar, temel konuşma kalıpları, temel söz varlığı, telaffuz çalışmaları.

Temel Düzey A2

Fransızca konuşma kalıpları, karmaşık cümle yapıları, Fransızcadaki birleşik fiil çekimleri, Fransızcada kelime türleri, metin okuma ve yazma çalışmaları.

HAFTA SONU
Cumartesi – Pazar,

Sabah grupları: 10.00-13.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 16 Mart 2013

Öğleden sonra grupları: 14.30-18.15 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 16 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 100 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 500 TL
Diğer kursiyerler için: 600 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

 

 • Rusça (Temel, Orta, İleri Düzey)

Başlangıç Düzeyi A1
Alfabe, kelimelerin cinsiyeti, şahıs zamirleri, soru kelimeleri, sıfatlar.

Temel Düzey A2
Çoğul kavramı, fiiller, geçmiş ve gelecek zaman, düz ve soru cümleleri.

Orta Düzey B1

İsmin hâlleri, zarflar, bitmiş ve bitmemiş fiillerin farkı, düz ve soru cümleleri, sıfatların dereceleri.

HAFTA İÇİ
Salı – Perşembe, 17.00-20.45 (4+4=8 saat),kursun başlangıç tarihi: 19 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 100 saat

HAFTA SONU
Cumartesi – Pazar,

Sabah grupları: 10.00-13.45 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 16 Mart 2013

Öğleden sonra grupları: 14.30-18.15 (4+4=8 saat), kursun başlangıç tarihi: 16 Mart 2013

Toplam Ders Saati: 100 saat

Ücret:  Gazi Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için: 500 TL
Diğer kursiyerler için: 600 TL

(Kurs Ücreti 4 taksitte ödenebilir.)

Adres: Gazi Üniversitesi TÖMER, Eti Mahallesi, Ali Suavi Sokak, No: 15/A Maltepe-ANKARA

İletişim: 230 84 20/229 78 00 / http:// tomer.gazi.edu.tr