Her Seviyede Öğretim Programları - TÖMER - Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
Her Seviyede Öğretim Programları
HER SEVİYEDE ÖĞRETİM PROGRAMI
 
 
Dil Düzeyleri (kur) : Süresi :
 
I. Temel Düzey A1     175 saat
                              A2      175 saat
 
II. Orta Düzey B1      175 saat
                              B2      175 saat
 
III. İleri Düzey   C1 250 saat
                           
 
—Türkiye Türkçesini hiç bilmeyenler için  “I. Temel Düzey (A1 ve A2)”  kuru; 350 saat,
—Türkiye Türkçesini orta düzeyde bilenler için  “II. Orta Düzey (B1 ve B2)”  kuru; 350 saat,
—Türkiye Türkçesini ileri (iyi) düzeyde bilenler için  “III. İleri Düzey  (C1)”  kuru 250 saattir.