HASSAS GÖREVLER LİSTESİ - TÖMER - Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi