2019-2023 STRATEJİK PLAN - TÖMER - Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi